Skip Ribbon Commands
Skip to main content
default

Vi hjälper dig nå dina mål!

dimission_aftis_v17.jpg

Välkommen till Vasa svenska aftonläroverk!
Vi erbjuder allmänbildande gymnasieutbildning för vuxna och för studerande som avläggare yrkesutbildning och studentexamen, sk. kombiexamen. Skolan ger även möjlighet att avlägga enskilda gymnasiekurser.
Aftis erbjuder gymnasieutbildning för studerande bosatta i hela landet samt för studerande som vistas i ett annat land.
 
Skolan fungerar som ett distansgymnasium och alla kurser kan avläggas via nätet, med en lärare som handledare och med ett antal frivilliga närstudietillfällen.
 
Skolans målsättning är att fungera flexibelt med den studerande i centrum. Skolan vill erbjuda en trivsam och trygg skolmiljö, i vilken ingår respekt för den enskilda individen, oberoende av etnisk bakgrund, ålder och tidigare utbildning.