Skip Ribbon Commands
Skip to main content
anmalan

Vi hjälper dig nå dina mål!

Anmäl dig till Aftis genom att skriva ut och fylla i  anmälningsblanketten. Anmälningsblanketten sänds sedan per post eller e-post till skolans kansli.

Studierna kan inledas i början vid varje ny period, i var sjunde vecka.

Om du har för avsikt att avlägga sudenten på baiss av en yrkesexamen eller om man har tidigare avlagda gymnasiekurser bör du lämna in kopior på tidigare betyg.

Sänd din anmälningsblankett till skolans kansli:

Vasa svenska aftonläroverk

Kyrkoesplanaden 27

65100 VASA

Finland

 

Har du frågor är du välkommen att vända dig till:

studiesekreterare Anca Björkholm

tel. +358 (0)40 3566 468

anca.bjorkholm@vaasa.fi

(du kan också sända anmälningsblanketten till ovanstående e-postadress)