Skip Ribbon Commands
Skip to main content
inriktningar

Vi hjälper dig nå dina mål!

Det finns flera kategorier av studerande - heltidsstuderande (har för avsikt att avlägga vuxengymnasiets avgångsbetyg och/eller studentexamen), ämnesstuderande (avlägger enstaka kurser eller läser 1-4 ämnen), kombistuderande (dubbelexamensstuderande) som i huvudsak studerar för att få en yrkesexamen och privatelever som avlägger kurser som inte erbjuds på kursbrickan.