Skip Ribbon Commands
Skip to main content
mnesstuderande

Vi hjälper dig nå dina mål!

Som ämnesstuderande har du för avsikt att avlägga någon enstaka kurs eller något enskilt ämne.

Bland våra många ämnesstuderande finns personer som förbereder sig för att avlägga studentexamensprov i något specifikt ämne, kompletterar sina tidigare gymnasiestudier med ytterligare kurser eller andra ämnen eller som höjer sitt avgångsbetyg från ett annat gymnasie. Många studerande förbereder sig för andra studier.

Kursavgiften är 40 euro/kurs.