Skip Ribbon Commands
Skip to main content
heltidsstuderande

Vi hjälper dig nå dina mål!

Som heltidsstuderande siktar du på både vuxengymnasiets avgångsbetyg och /eller studentexamensbetyg.

Vuxengymnasiets läroplan omfattar minst 44 kurser för att få avgångsbetyg. Om du är under 18 år när du inleder dina gymnasiestudier krävs minst 48 kurser (kurs 1 i hälsokunskap, 1 kurs gymnastik samt 1-2 kurser bildkonst eller musik, eller en kurs i vardera ämnet).

Antalet obligatoriska kurser är 34 för de som läser kort matematik och 38 för de med lång matematik. De resterande kurserna bör i första hand vara fördjupade kurser.

Läs mer om de olika möjligheterna att avlägga studentexamen här.

Studierna är avgiftsfria men berättigar inte till några studiesociala förmåner (studiestöd).