Skip Ribbon Commands
Skip to main content
kombistuderande

Vi hjälper dig nå dina mål!

Kombistuderande, eller dubbelexamensstuderande som det egentligen heter, är ämnesstuderande hos oss. Vi samarbetar med Yrkesakademin i Österbotten, Vasa yrkesinstitut och Fria kristliga folkhögskolan.

De studerande läser minst 24 gymnasiekurser (modersmål, finska, engelska, matematik eller ett realämne) som erbjuds de studerande på olika sätt vid de olika skolorna. De gymnasiekurser som läses ingår i kombistuderandes grundexamen.

Kombistuderande har möjlighet att avlägga kurser vid Aftis för att höja vitsord eller med kanske ett realämne inför studentexamen.

Kursavgiften (40€/kurs) ersätts huvudsaklingen av den studerande. Mer information om detta fås från vårt kansli.