Skip Ribbon Commands
Skip to main content
privatelev

Vi hjälper dig nå dina mål!

Privatelev är en studerande som har för avsikt att avlägga någon eller några kurser i någon annan period än vad som anges på kursbrickan.

En kurs som privatelev kostar 186 euro.