Skip Ribbon Commands
Skip to main content
studier1

Vi hjälper dig nå dina mål!

​Omtagningstillfällen 15-16

Onsdagar kl 17.00-19.00

Period 1: 21.10.

Period 2: 16.12.

Period 3: 24.2.

Period 4: 27.4.

Period 5: 10.6.

Anmälan görs på förhand i Fronter.


​Observera att de kurser som erbjuds i modersmål har vuxengymnasiets ordningsföljd.

Mo 5 på vår kursbricka (Textens matk) motsvarar daggymnasiernas Mo 6. Mo 4 på vår kursbricka (Moderna texter) motsvarar daggymnasiernas Mo 5. Daggymnasiernas Mo 4 (Texter i Norden) är en fördjupad kurs i vuxengymnasiet, Mo 6F.

​Höjningstillfällen 15-16

tisdagar 17.00-19.00

P1: 27.10.

P2: 12.1.

P3: 8.3.

P4: 3.5.

P5: 10.6.

Anmälan görs på förhand i Fronter.

Studera på distans 

 

Aftis erbjuder gymnasieutbildning för studerande bosatta i hela landet samt för studerande som vistas i ett annat land. Skolan fungerar i första hand som ett distansgymnasium och alla kurser kan avläggas via nätet, med en lärare som handledare och med ett antal frivilliga närstudietillfällen på skolan.

Alla som studerar vid Aftis får tillträde till lärplattformen Fronter. Användarnamn och lösenord fås från kansli i samband med anmälan.

Inför varje ny period får alla studerande information om perioden via Fronter. Informationen omfattar schema, förteckning över kurslitteratur samt lärarens kontaktuppgifter. För att delta i en kurs bör man anmäla sig till kursen före kursstarten, antingen via Fronter eller direkt till läraren. Alla studerande får handledning i användandet av Fronter av grupphandledaren, studiesekreteraren eller ämnesläraren.

Distansstuderna bygger till största del på självstudier. Varje kurs har ett frivilligt, schemalagt, närstudietillfälle i veckan (måndag-torsdag) som man kan närvara vid om man har möjlighet. Man tillägnar sig kursmaterialet och gör anvisade uppgifter inom utsatt tid. Det är på den studerandes ansvar att själv fråga efter hjälp och handledning om man behöver och det lönar sig alltid att ha en dialog med läraren under kursens gång.

Läraren har ingen skyldighet att läsa eller bedöma uppgifter efter deadline eller avslutad kurs. Detta betyder att du bör lämna in uppgifter i tid och avlägga kursproven enligt kursens tidtabell.