Skip Ribbon Commands
Skip to main content
avlggandetavkurser

Vi hjälper dig nå dina mål!

​Omtagningstillfällen 15-16

Onsdagar kl 17.00-19.00

Period 1: 21.10.

Period 2: 16.12.

Period 3: 24.2.

Period 4: 27.4.

Period 5: 10.6.

Anmälan görs på förhand i Fronter.


​Höjningstillfällen 15-16

tisdagar 17.00-19.00

P1: 27.10.

P2: 12.1.

P3: 8.3.

P4: 3.5.

P5: 10.6.

Anmälan görs på förhand i Fronter.

För vuxengymnasiets avgångsbetyg bör minst 44 kurser avläggas. Om studierna inleds innan den studerande har fyllt 18 år avläggs minst 48 kurser (1 kurs gymnastik, 1 kurs hälsokunskap, 1-2 kurs musik eller bildkonst eller en av vardera). De obligatoriska kursernas antal är 34-38 st beroende på om man valt kort eller lång matematik. Obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser framgår av kursbrickan och i studieguiden.  Vissa kurser erbjuds inte varje år.

Kurser i tyska, franska, spanska, italienska och ryska kan avläggas i samarbetet med Vasa Arbis. Studentexamensprov i dessa språk skrivs vid Aftis.

Studerande kan välja kurser från hela kursbrickan. I vissa ämnen bör kurserna avläggas i en viss ordningsföljd. Skolan är klasslös, men av praktiska skäl finns årskurser insatta på kursbrickan.

Alla kurser går som distanskurser. För lång matematik, fördjupad fysik och kemi erbjuds dock fler närstudietillfällen per kurs.

För varje avlagd kurs ges ett vitsord. De obligatoriska och de riksomfattande fördjupade kurserna bedöms i skalan 4 -10. En underkänd kurs kan höjas maximalt två gånger. En godkänd kurs kan höjas en gång. Vitsordet för en lärokurs fastställs som det aritmetiska medeltalet av alla kurser.

Vitsordet förs in i ett studieregister efter avslutad kurs. Ett studieboksutdrag fås på begäran från studieskreteraren. Studieprestationerna kan även kontrolleras i Wilma (användarnamn och lösenord fås från kansli).

I början av studier uppgör studerande en personlig studieplan. Studiehandledaren handleder i uppgörandet av planen. Studerande får även vid behöv hjälp i studietekniska frågor.

Alla kurser avläggs via lärplattformen Fronter. Där publicerar läraren information, uppgifter, extra material och liknande. Kursen bedöms dels på basen av inlämnade uppgifter, och alla uppgifter bör vara inlämnade och godkända innan kursprovet skrivs. Läraren ger också feedback i Fronter på de inlämnade uppgifterna.

Kursprov kan avläggas på tre olika sätt:

  1. Skriftligt prov som skrivs på vår skola.
  2. Skriftligt prov på någon annan skola.
  3. Distanstent som skrivs hemma.

Läraren ger i anslutning till kursen närmare instruktioner om kursproven.