Skip Ribbon Commands
Skip to main content
kursbcker1

Vi hjälper dig nå dina mål!

Kursböcker 2015-2016

Obs! Nya läromedel i hälsokunskap, geografi och samhällslära.

Modersmålet
Abrahamsson m.fl. Språkets värld.  Används i alla obligatoriska kurser.
Mentzer-Ekholm m.fl. Bokskogen.
Gayer & Grönholm. Knixar med skriveri. Skrivteknik för gymnasiet.
 
Finska, A-lärokurs
Kurs 1-2: Kasvotusten 1-2, text- och grammatikbok
Kurs 3-4: Kasvotusten 3-4, textbok
Kurs 5: Kasvotusten 5.
Kurs 6: Kasvotusten 6.
 
Finska, B-lärokurs
Inga läroböcker
 
Engelska
Kurs 1: Elovaara m.fl. Profiles 1. 
Kurs 2: Elovaara m.fl. Profiles 2.
Kurs 3: Elovaara m.fl. Profiles 3.
Kurs 4: Elovaara m.fl. Profiles 4.
Kurs 5: Ingen kursbok 
Kurs 6: Ingen kursbok
  
Biologi
Kurs 1: Happonen m.fl. BIOS 1. Organismernas värld
Kurs 2: BIOS 2. Cellen och ärftligheten
Kurs 3: BIOS 3. Miljöekologi
Kurs 4: BIOS 4. Människans biologi
Kurs 5: BIOS 5. Bioteknologi
 
Geografi - finns också som digitala böcker
Kurs 1: ZENIT -  Den blå planeten. (Otava)
Kurs 2: ZENIT -  En gemensam värld. (Otava)
Kurs 3: ZENIT - riskgeografi (Otava)
Kurs 4: ZENIT - regionalgeografi (Otava)
 
Hälsokunskap
Kurs 1: Hälsa 1
Kurs 2:Hälsa 2
Kurs 3: Hälsa 3
 
Matematik (lång)
 MAOLs tabeller
Kurs 1: Kontkanen m.fl. Ellips 1 - Funktioner och ekvationer.
Kurs 2: Kontkanen m.fl. Ellips 2 - Polynomfunktioner.
Kurs 3: Kontkanen m.fl. Ellips 3 - Geometri
Kurs 4: Kontkanen m.fl. Ellips 4 - Analytisk geometri
Kurs 5: Kontkanen m.fl. Ellips 5 - Vektorer
Kurs 6: Kontkanen m.fl. Ellips 6 - Sannolikhet och statistik
Kurs 7: Kontkanen m.fl. Ellips 7 - Derivatan
Kurs 8: Kontkanen m.fl. Ellips 8 - Rot- och logaritmfunktioner
Kurs 9: Kontkanen m.fl. Ellips 9 - Trigonometriska funktioner och talföljder
Kurs 10: Kontkanen m.fl. Ellips 10 - Integralkalkyl
Kurs 12: Kontkanen m.fl. Ellips 12 - Numeriska och algebraiska metoder
Kurs 13: Kontkanen m.fl. Ellips 13 - Fortsättningskurs i differential- och integralkalkyl
Kurs 14: Kontkanen m.fl. Ellips 14 - Repetition
 
Matematik (kort)
 MAOLs tabeller
Kurs 1: Hassinen m.fl. Sigma 1
Kurs 2: Hassinen m.fl. Sigma 2
Kurs 3: Hassinen m.fl. Sigma 3
Kurs 4: Hassinen m.fl. Sigma 4
Kurs 5: Hassinen m.fl. Sigma 5
Kurs 6: Hassinen m.fl. Sigma 6
 
Fysik
Kurs 1: Fysik 1 - Fysiken som naturvetenskap
Kurs 2: Fysik 2 - Värme
Kurs 3: Fysik 3 – Vågrörelse
Kurs 4: Fysik 4 - Rörelselagarna
Kurs 5: Fysik 5 – Rotation och gravitation
Kurs 6: Fysik 6 - Elektricitet
Kurs 7: Fysik 7 - Elektromagnetism
Kurs 8: Fysik 8 – Materia och strålning
Kurs 9: Fysik 9 – Repetition
 
Kemi
Kurs 1: Kemi 1. Människans kemi och kemin i livsmiljön
Kurs 2: Kemi 2. Kemins mikrovärld.
Kurs 3: Kemi 3. Reaktioner och energi.
Kurs 4: Kemi 4. Metaller och material.
Kurs 5: Kemi 5. Reaktioner och jämvikt.
 
Religion
Kurs 1: Hanki m.fl. Människan och det heliga
Kurs 2: Hanki m.fl. Kyrkan i tidens ström
Kurs 3: Hanki m.fl. Livets val
Kurs 4: Creutz m.fl. Uttryck för tro
Kurs 5: Hanki, m.fl.: Tro i Finland.
 
Psykologi
Kurs 1: Vilkko-Riihelä & Laine. Människans psyke 1. Psykologins grunder.
Kurs 2: Vilkko-Riihelä & Laine.
Människans psyke 2. Utvecklingspsykologi.
Kurs 3: Laine & Vilkko-Riihelä. Människans psyke 3. Människan och kunskapen.
Kurs 4: Laine & Vilkko-Riihelä: Människans psyke 4. Känslor, motiv och tänkande.
Kurs 5: Laine & Vilkko-Riihelä: Människans psyke 5. Personlighet och psykisk hälsa.
 
Filosofi
Kurs 1: Klockars m.fl. Öppna frågor 1 -introduktion till filosofiskt tänkande. 
Kurs 2: Klockars m.fl. Öppna frågor 2 - etik.
Kurs 3. Klockars m.fl. Öppna frågor 3 - kunskap och verklighet.
Kurs 4: Klockars m.fl. Öppna frågor 4 – samhällsfilosofi.
 
Historia
Kurs 1: Gullberg & Lindholm. Labyrint 1.
Kurs 2: Gullberg & Lindholm. Labyrint 2.
Kurs 3: Nyberg. Finlands historia: vändpunkter, utvecklingslinjer
Kurs 4: Gullberg & Lindholm. Labyrint 1.
Kurs 5: Lindholm: Österland – Finland för 1809
Kurs 6: Lindholm. Orient
 
Samhällslära
Kurs 1: Enström, Hagman och Lindholm. Samhället. (Schildts & Söderströms).
Kurs 2: Lindholm & Ahlfors, Ekonomin (Schildts & Söderströms).
Kurs 3: Linnaninmaa & Väisänen Lagkunskap för gymnasiet.
Kurs 4: Laitinen m.fl. Finlands väg till EU.