Skip Ribbon Commands
Skip to main content
omtagnings-ochhjningstillfllen

Vi hjälper dig nå dina mål!

Omtagnings- och höjningstillfällen läsåret 2015-2016

Om du blir underkänd i en kurs kan du ta om kursprovet vid den periods omtagningstillfälle. Anmälan i Fronter.

Höjningstillfällena är reserverade för höjning av godkända vitsord från föregående period.

Distansstuderande som önskar höja eller skriva om - kontakta ämnesläraren direkt!

Tentens datum
anmälan inleds anmälan avslutas kl. 16.00.​
On 26.8.​ ​Provtillfälle ​11.8.

​24.8.

​On 21.10. ​Omtagning P 1 5.10

19.10.

Ti 27.10. ​Höjningstillfälle P 1 ​5.10.

​23.10.

On 16.12 ​Omtagning P 2 ​9.12.

14.12.

Ti 12.1. ​Höjning P 2 9.12.

8.1.

On 24.2. ​Omtagning P 3 ​17.2.

​22.2.

Ti 10.3. ​Höjning P 3 ​17.2.

​4.3.

On 27.4.

​Omtagning P 4 ​20.4. ​25.4.
Ti 3.5. ​Höjning P 4 ​20.4.

29.4.

On 8.6. ​Omtagning/ höjning P 5 30.5.

7.6.

 

 Proven skrivs kl. 17.00 - 19.00 på skolan.